Dialog strategiczny: Rolnicy potrzebują uczciwych i stabilnych cen oraz długoterminowej wizji, aby sprostać wyzwaniu odnowy gospodarstw rolnych.

Dziś rozpoczyna się strategiczny dialog Ursuli Von Der Leyen na temat przyszłości rolnictwa. ECVC bierze w nim udział i ma nadzieję, że będzie to okazja do zmiany paradygmatu i pracy na rzecz suwerenności żywnościowej. Dialog musi prowadzić do konkretnych rozwiązań umożliwiających prawdziwą transformację systemów żywnościowych.

Jesteśmy świadkami masowego spadku liczby gospodarstw rolnych w UE-27. W latach 2005-2020 liczba ta spadła o około 37%[1], zwłaszcza wśród najmniejszych gospodarstw. Jednak potrzeba karmienia obywateli zdrową, sezonową żywnością, która jest finansowo dostępna dla wszystkich, w tym dla najbiedniejszych grup ludności, może zostać zrealizowana tylko wtedy, gdy będziemy mieć znacznie więcej gospodarstw rolnych na całym terytorium UE.

W związku z tym, dla ECVC, dialog strategiczny musi odnosić się do trzech kluczowych dźwigni działania, aby wspierać istniejących rolników i pomagać młodym i nowym uczestnikom w rozpoczęciu działalności rolniczej:

  • Ekonomiczne: zapewnienie rolnikom przyzwoitego dochodu, a tym samym możliwości planowania przyszłości w zawodzie. Aby to zrobić, rolnicy muszą otrzymywać uczciwe ceny, a rolnictwo musi zostać usunięte z umów o wolnym handlu, które niszczą rolnictwo na całym świecie.
  • Planowanie przestrzenne: młodzież musi mieć dostęp do ziemi. Na poziomie UE należy wprowadzić przepisy regulujące kwestie związane z gruntami, zgodnie z postulatami zawartymi w raporcie INI na temat wymiany pokoleń i przedstawionymi w projekcie dyrektywy gruntowej ECVC.
  • Prawa do nasion: Instytucje muszą zablokować deregulację GMO, jak przewidziano we wniosku dotyczącym nowych technik genomowych (NGT). Rozprzestrzenianie się opatentowanych i niezidentyfikowanych GMO w UE poważnie zagroziłoby prawom rolników do nasion, zagroziłoby całemu sektorowi rolnemu wolnemu od GMO (a zwłaszcza małym gospodarstwom agroekologicznym), poświęciłoby suwerenność żywnościową i przyniosłoby ogromne zyski międzynarodowym korporacjom posiadającym patenty na te NTG.


Geneviève Savigny, rolniczka i przedstawicielka ECVC w Dialogu Strategicznym stwierdziła: "Tysiące rolników wychodzących na ulicę pokazują, że tzw. konkurencyjny model przemysłowy nie daje żadnej przyszłości zdecydowanej większości producentów, ale także konsumentom i obywatelom. ECVC wzywa instytucje do zmiany paradygmatu w kierunku suwerenności żywnościowej".

Jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, Von der Leyen ma możliwość zapewnienia spójności polityki, powstrzymania neoliberalnej doktryny i udowodnienia, że słucha niezadowolenia rolników w całej Europie, którzy są doprowadzani do granic wytrzymałości. Działania są pilnie potrzebne.

La Vía Campesina (z hiszpańskiego: la vía campesina, dosł. „droga chłopska”) to międzynarodowa organizacja rolników założona w 1993 roku w Mons w Belgii, utworzona przez 182 organizacje w 81 krajach i określająca się jako „organizacja międzynarodowa, która koordynuje organizacje chłopskie zrzeszające drobnych i średnich producentów, robotników rolnych, kobiety wiejskie i społeczności tubylcze z Azji, Afryki, Ameryki i Europy”.